Архив на категория: Personal

Мотивацията на служителите като част от изграждането на работодателска марка – Част 1

Като част от нашата поредица “Мотивацията на служителите като част от изграждането на работодателска марка”, бихме искали да обърнем внимание на посочените като двата основни фактора за мотивация на служителите за 2015г. Според изследването на Менпауер Груп Германия това са – добрите работни взаимоотношения с колегите и мениджърите, както и гъвкавото работно време.

Най – важни за служителската мотивация са добрите взаимоотношения както в колектива, така и с мениджърите. В проведеното изследване, 65% от респондентите отговарят, че се чувстват много по – мотивирани, когато имат добри отношения със своите колеги и мениджъри. В сравнение с предходната година, се наблюдава единствено намаление в процентно отношение – 77%.

Пиер Бурдийо и влиянието на социалния капитал

Pierre_Bourdieu
Пиер Бурдийо (Фото: alicia gaudí, @flickr.com, creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Най – известната научна теория за позитивното повлияване на работните взаимоотношения върху мотивацията е теорията за социалния капитал, на френския социолог и социален философ Пиер Бурдийо. Социалният капитал описва колективната придобивка от социалната връзка между различни хора, като това може да бъде приложено и върху отношенията между служители и мениджъри.

Изграждането на социален капитал изисква високо ниво на доверие, взаимно съдействие и уважение към останалите, за да се изгради устойчиво сътрудничество. Всички тези характеристики и високо ниво на доверие водят до по – високо ниво на мотивираност на служителите. Служител, който не се чувства добре на работното си място, не е способен да извършва коректно дейността си. Не е необходимо да съществува истинско приятелство между служителите, но социалният капитал издига тезата за приятна работна среда, в която водещи са колегиалността и дългосрочните отношения между служителите.

Гъвкавото работно време като важен мотиватор

Изследването “Работна мотивация 2015”, проведено от Менпауер Груп Германия, определя гъвкавото работно време като втория най – важен мотиватор за служителите. Общо 50% от респондентите, взели участие, посочват гъвкавото работно време като най – важния мотивационен фактор. Предходната година, 67% от респондентите са посочили, че гъвкавото работно време има положително влияние върху мотивацията на служителите.

Въпреки че почти всяка работна позиция предлага като свое предимство гъвкаво работно време, учените от Университета в Минесота стигнали до заключението, че гъвкавото работно време на тези, които са родители, не се отразява върху спестяването им на време. Тоест, работейки по този начин, служителите не отделят повече време на децата си. Този тип на работа им предоставя повече време за себе си и намалява нивото на стреса, което от своя страна влияе положително на мотивацията им.

Щастливи служители за позитивен корпоративен имидж

Добрите отношения между колеги и мениджъри, както и гъвкавото работно време увеличават мотивацията, която от своя страна рефлектира положително върху тяхната дългосрочна ангажираност. В допълнение, щастливите служители разпространяват техния положителен опит с дадена компания и тази комуникация несъзнателно изгражда позитивния корпоративен имидж.

В следващата част от нашата поредица “Мотивация на служителите като част от изграждането на работодателска марка”, ще обсъждаме темите “приятелство между колеги” и “безплатни напитки за служителите”.