Значимостта на работната етика

В днешно време етиката на работното място или позната ни още като „бизнес етика” се оказва все по-ценена и търсена сред множество работодатели в различни сфери. Най-простата причина, която можем да изтъкнем тук е, че етиката разглежда морала като основна ценност, а имайки предвид това, моралът от своя страна играе съществена роля при разграничаването на правилно от неправилно действие на работното място. Освен това, работната етика също и спомага за изграждането на единен стремеж към вземане на по-добри решения, което пък води до по-добри осъществени резултати в полза на компанията.

Създаване на приятелска работна среда

Тук бихте могли да си зададете въпроса как всъщност етиката на работното място би могла да се обвърже с постигнатите резултати на компанията. Отговорът, който търсим тук се състои в създаването на приятелска работна среда. Да, приятелската работна среда е всъщност ключът към постигане на общи и успешни резултати, тъй като по този начин служителите се чувстват много по-удовлетворени от атмосферата на заобикалящата ги работна среда. Това от своя страна ги и мотивира да се посветят изцяло на дейността, която извършват в полза на целите на компанията. В проведено наскоро проучване на Оксфордския университет се твърди, че 13% от служителите са по-продуктивни на работното си място, когато са щастливи. (Oxford News, 2019)

Целта на работната етика

Основната цел на работната етика, а също и друга причина, поради която тя се счита за изключително важна, е от гледна точка на постигане на прозрачност в компаниите. Това е така поради факта, че прозрачността е средството за доверие между служители и мениджъри, което допълнително стимулира ангажираността на двете страни към поставените за осъществяване задачи на компанията. Но, за да има прозрачност в една компания преди това е необходимо да бъде вече изградена система от принципи, правила, а също разбиране за това какво е равноправие и как ефективно то да бъде прилагано. В този ред на мисли, изградената вече етика на работното място позволява мениджмънта на компанията да се ръководи от идеята за равенство, като по този начин отношението на всеки един от членовете да бъде еднакво към всички останали. Изхождайки от това твърдение, безусловно практиката на протежиране трябва да бъде изключена от прилагане, тъй като по този начин, освен че нарушава работната среда, протежирането е и също недопустимо спрямо политиките в компанията. В някои държави и други частни случаи това би могло да се счете като нелегална дискриминация на работното място.

Ползи от бизнес етиката

Някои от най-разпознаваемите ползи на бизнес етиката се състоят в личните качества, които всеки човек посредством нея успява да изгради. Пример за такова качество е и способността да бъдеш постоянен на работното място. Несъмнено, да бъдеш постоянен към целите на компанията понякога е и предизвикателство, тъй като изисква непрестанна отдаденост към възложените задачи, но в същото време е и ключът към постигане на успешни за компанията резултати. В този смисъл, изграждането на добра работна етика спомага за постигането на постоянство към целите на компанията, а това е и от съществено значение за благополучието на всеки един от нейните служители.

Gender Pay Gap при нас

Да поговорим за половите различия в заплащането или така наречения gender pay gap

Темата за разликата в заплащането между половете винаги е била интригуваща и е предизвикала много дискусии в бизнес сектора. Скорошно проучване (2021 г.) показва, че в България жените получават заплати, които са с 14% по -ниски от заплатите на мъжете за същата длъжност. Което означава, че все още не е постигнато пълно равенство между половете, въпреки огромния напредък в България.

Защо има такива различия в заплатите?

Някои от причините са, че жените работят повече часове на неплатена работа, грижат се за членовете на семейството и вършат домакинска работа. Има разлика в неплатеното работно време във всички страни от ЕС, варираща от 6-8 часа седмично в скандинавските страни до над 15 часа седмично в Италия, Хърватия, Словения, Австрия, Кипър и др.

Това оставя по-малко време за платена работа: само 8% от мъжете в ЕС работят на непълно работно време, в сравнение с почти 30% от жените. Когато се вземат предвид платените и неплатените часове на работа, се оказва, че жените работят повече.

Нещо повече, прекъсванията в професионалното развитие са много по-чести при жените, отколкото при мъжете, а някои от техните решения за кариера се влияят от поемането на семейни отговорности.

Всичко това не означава, че няма реална дискриминация на работното място – например, когато жените получават по -малко от колегите си мъже за същата работа или когато са понижени при връщане от отпуск по майчинство. За съжаление е много несправедливо да се мисли, че жената не е в състояние да заеме ръководна позиция или ще се справи по -зле от мъжа, което е свързано със стереотипите.

Какво може да бъде направено, за да се намалят тези различия и въобще да се предотврати неравенството между половете?

Крайно време е да изоставим всички тези стереотипи …

Равното заплащане не е само въпрос на справедливост и стимул да се работи по -усилено, но и би стимулирало икономиката, тъй като жените биха имали повече пари за харчене. Това също би довело до събиране на повече данъци от хазната и би облекчило част от тежестта върху системите за социално подпомагане.

Като работодател има няколко стъпки, които да обмислите, за да намалите разликата в заплащането между половете във вашата организация. Можете не само да разнообразите кандидатурите, но също така можете да започнете да инвестирате в женски лидерски потенциал и просто да предлагате равни стимули и заплати на всички на една и съща позиция, независимо от техния пол. Друг начин за преодоляване на разликата в заплащането е предлагането на грижи за децата на работниците и образование в ранна детска възраст. Има и още по-евтини варианти- като например насърчаване на открити и честни дискусии относно техните заплати/бонуси.

Не е толкова трудно да се промени това, просто са необходими време, осъзнаване и малки стъпки към подобрение, за да живеем в един по -добър свят.

Коронавирусът: Убиецът на световната икономика

Кой е по-големият страх у хората – заразата от Covid-19 или загубата на работните им позиции?

Заразата от Коронавирус несъмнено е невидимият убиец не само на много невинни хора през последните месеци, но и на много бизнес единици, не само в Европа. Малкият и дори среден бизнес са сред първите застрашени от покушение. Вирусът отнема милиони мечти на млади кадри за развитие в много области, тъй като именно хората без дългогодишен опит и израстващите са сред първите уволнени у нас. Разпадат се отдели, разрушава се комуникацията между хората, губим много от постигнатото досега.

За много от работещите лица, загубата на работа се оказва по-голям страх от физическото заразяване с вече добре познатия вирус. Хората стават все по-изнервени от ситуацията, именно заради вътрешните им терзания относно бъдещото им професионално и парично състояние.

Икономиката в световен мащаб е изправена пред криза, за която не всички бяха подготвени досега. Дори от гледна точка на хората от първа линия на фронта.

България и COVID-19

У нас, извънредното положение повлиява трайно на малкия бизнес. Дори не толкова малки предприятия се оказаха в голяма беда, криеща за служителите си – намаляване на заплатата, съкращения и безработицата вече се увеличава с прогресиращи темпове.

Паниката в страната се разраства, жителите на по-засегнатите райони са в дилема дали да се притесняват за възрастните си роднини или за бъдещото си финансово положение. И в двата случая едно е сигурно – страхът само отслабва способностите ни и се налага да преусмислим случващото се през по-реалстична призма, която да ни отведе до динамични решения, позитивизъм и приспособяване към обстановката.

От друга страна, COVID-19 се превърна в единствена тема за пределите на България. Журналистите са облагодетелствани от това, че трудовете им по темата намират голям интерес и отклик от хората. Маркетинговите специалисти частично използват ситуацията, за да обявят промоции с доставки по домовете с цел превенция. За пореден път проличава колко много разнообразни и креативни могат да бъдат маркетинговите похвати.

Определено страхтът на хората е оправдан и за някои сектори вирусът наистина ще бъде убиец, но вътрешната мотивация на хората би успяла да им помогне и след най-неочакваните падения.

Сега ще разкрием как ние от рекрутърска фирма Балканинвест се справяме през коронавируса.

  • С обявяването на извънредно положение, офисът ни продължи да работи с минимален екип, а останалият персонал продължи усърдна работа от вкъщи с цел превенция от коронавирус.
  • Бъдещите интервюта ще се извършват онлайн според уговорена дата и час.
  • По този начин не само предпазваме себе си и кандидатите, но и привикваме към визуализацията, която вероятно ни очаква в бъдеще.
  • Всеки ден провеждаме онлайн срещи с колегите ни, за да обменяме нужната информация помежду си, както и да се подкрепяме заедно. Най-сигурният начин, по който да ни откриете е на нашият и-мейл адрес.

Посетете и тази статия: Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ и COVID-19