Архив за етитет: Gender

Gender Pay Gap при нас

Да поговорим за половите различия в заплащането или така наречения gender pay gap

Темата за разликата в заплащането между половете винаги е била интригуваща и е предизвикала много дискусии в бизнес сектора. Скорошно проучване (2021 г.) показва, че в България жените получават заплати, които са с 14% по -ниски от заплатите на мъжете за същата длъжност. Което означава, че все още не е постигнато пълно равенство между половете, въпреки огромния напредък в България.

Защо има такива различия в заплатите?

Някои от причините са, че жените работят повече часове на неплатена работа, грижат се за членовете на семейството и вършат домакинска работа. Има разлика в неплатеното работно време във всички страни от ЕС, варираща от 6-8 часа седмично в скандинавските страни до над 15 часа седмично в Италия, Хърватия, Словения, Австрия, Кипър и др.

Това оставя по-малко време за платена работа: само 8% от мъжете в ЕС работят на непълно работно време, в сравнение с почти 30% от жените. Когато се вземат предвид платените и неплатените часове на работа, се оказва, че жените работят повече.

Нещо повече, прекъсванията в професионалното развитие са много по-чести при жените, отколкото при мъжете, а някои от техните решения за кариера се влияят от поемането на семейни отговорности.

Всичко това не означава, че няма реална дискриминация на работното място – например, когато жените получават по -малко от колегите си мъже за същата работа или когато са понижени при връщане от отпуск по майчинство. За съжаление е много несправедливо да се мисли, че жената не е в състояние да заеме ръководна позиция или ще се справи по -зле от мъжа, което е свързано със стереотипите.

Какво може да бъде направено, за да се намалят тези различия и въобще да се предотврати неравенството между половете?

Крайно време е да изоставим всички тези стереотипи …

Равното заплащане не е само въпрос на справедливост и стимул да се работи по -усилено, но и би стимулирало икономиката, тъй като жените биха имали повече пари за харчене. Това също би довело до събиране на повече данъци от хазната и би облекчило част от тежестта върху системите за социално подпомагане.

Като работодател има няколко стъпки, които да обмислите, за да намалите разликата в заплащането между половете във вашата организация. Можете не само да разнообразите кандидатурите, но също така можете да започнете да инвестирате в женски лидерски потенциал и просто да предлагате равни стимули и заплати на всички на една и съща позиция, независимо от техния пол. Друг начин за преодоляване на разликата в заплащането е предлагането на грижи за децата на работниците и образование в ранна детска възраст. Има и още по-евтини варианти- като например насърчаване на открити и честни дискусии относно техните заплати/бонуси.

Не е толкова трудно да се промени това, просто са необходими време, осъзнаване и малки стъпки към подобрение, за да живеем в един по -добър свят.