Значимостта на работната етика

В днешно време етиката на работното място или позната ни още като „бизнес етика” се оказва все по-ценена и търсена сред множество работодатели в различни сфери. Най-простата причина, която можем да изтъкнем тук е, че етиката разглежда морала като основна ценност, а имайки предвид това, моралът от своя страна играе съществена роля при разграничаването на правилно от неправилно действие на работното място. Освен това, работната етика също и спомага за изграждането на единен стремеж към вземане на по-добри решения, което пък води до по-добри осъществени резултати в полза на компанията.

Създаване на приятелска работна среда

Тук бихте могли да си зададете въпроса как всъщност етиката на работното място би могла да се обвърже с постигнатите резултати на компанията. Отговорът, който търсим тук се състои в създаването на приятелска работна среда. Да, приятелската работна среда е всъщност ключът към постигане на общи и успешни резултати, тъй като по този начин служителите се чувстват много по-удовлетворени от атмосферата на заобикалящата ги работна среда. Това от своя страна ги и мотивира да се посветят изцяло на дейността, която извършват в полза на целите на компанията. В проведено наскоро проучване на Оксфордския университет се твърди, че 13% от служителите са по-продуктивни на работното си място, когато са щастливи. (Oxford News, 2019)

Целта на работната етика

Основната цел на работната етика, а също и друга причина, поради която тя се счита за изключително важна, е от гледна точка на постигане на прозрачност в компаниите. Това е така поради факта, че прозрачността е средството за доверие между служители и мениджъри, което допълнително стимулира ангажираността на двете страни към поставените за осъществяване задачи на компанията. Но, за да има прозрачност в една компания преди това е необходимо да бъде вече изградена система от принципи, правила, а също разбиране за това какво е равноправие и как ефективно то да бъде прилагано. В този ред на мисли, изградената вече етика на работното място позволява мениджмънта на компанията да се ръководи от идеята за равенство, като по този начин отношението на всеки един от членовете да бъде еднакво към всички останали. Изхождайки от това твърдение, безусловно практиката на протежиране трябва да бъде изключена от прилагане, тъй като по този начин, освен че нарушава работната среда, протежирането е и също недопустимо спрямо политиките в компанията. В някои държави и други частни случаи това би могло да се счете като нелегална дискриминация на работното място.

Ползи от бизнес етиката

Някои от най-разпознаваемите ползи на бизнес етиката се състоят в личните качества, които всеки човек посредством нея успява да изгради. Пример за такова качество е и способността да бъдеш постоянен на работното място. Несъмнено, да бъдеш постоянен към целите на компанията понякога е и предизвикателство, тъй като изисква непрестанна отдаденост към възложените задачи, но в същото време е и ключът към постигане на успешни за компанията резултати. В този смисъл, изграждането на добра работна етика спомага за постигането на постоянство към целите на компанията, а това е и от съществено значение за благополучието на всеки един от нейните служители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *