Актуална статистика за имиграцията в Германия

Федералното правителство на Германия представи своя доклад относно миграцията през 2013г. Според този доклад общо 1.23 милиона души са имигрирали през 2013г. в Германия, което е с около 200 000 повече, в сравнение с 2012г. Толкова високи стойности на имигранти в Германия са били през 1993 година.

Повечето имигранти са от Европа

migrationsbericht
Migrationsbericht 2013

Повечето имигранти, пристигнали през 2013г., са с националности: Полша (190 000 човека), следвани от румънците (139 000души). От България около 61 000 души са имигрирали.

Според Миграционния Доклад за 2012г., броят на заминаващите от Германия, считано за периода от 2012г. до 2013г., е с дванадесет процентно увеличение – 800 000 (като данните сочат, че за предходната година те са били 712 000 души). Според тази информация, мигриралите са около 430 000 души (в сравнение с предходната година 370 000 човека) – също най – високата стойност от 1993г. до сега.

Докладът за миграцията е само един числен израз на процеса на миграция в Германия. Като обобщение от статистически данни, той не съдържа политически решения. Докладът на Федералното правителство следва да бъде използван като база за вземане на политически и държавни решения, с цел управление на миграционната политика.

На 8 юни 2000г., Германският Бундестаг поиска от Федералното правителство да изготви и предостави годишен доклад за миграцията, който да даде цялостната визия на развитието на годишната имиграция и емиграция. Този доклад следва да бъде получен от Федералната служба за миграцията и бежанците, а след това да бъде представен от Федералния министър на вътрешните работи пред управляващия кабинет.

Висококвалифицирани, специалисти и студенти

Процентът на имигриралите квалифицирани и висококвалифицирани работници от страни извън ЕС има завиден ръст в периода 2009 – 2012г. (16 000 през 2009г. до 27 000 през 2012г.), за разлика от 2013г., в която бележи спад – 24 000 души. Този спад дава възможност на специалистите в областта да я определят като година със спад в имиграцията.

Blue Card EU
Blue Card EU

С въвеждането на Синя карта (Blue Card EU), легитимираща престой с цел работна заетост, на територията на страните от ЕС, имиграцията отново започва да се покачва – 4651 души имигрирали в Германия, притежавайки тази карта.
За зимния семестър на 2013 – 2014г. броят на чуждестранните студенти, учещи в немски университети е 301 000 души (или 72.6 % са чуждестранните студенти).

Лица, търсещи убежище

От 1990г. до края на 2013г. броят на лицата търсещи убежище в Германия е бил 2 584 000. От началото на 2007г. до момента броят на молбите за убежище в Германия отново е започнал да се покачва. За 2013г. Молбите са за 109 580 души повече, в сравнение с предходната година, което е еквивалентно на увеличение от близо 70% (64 539 молби за убежище за 2012г.).

Около 39 % от получените молби са на кандидати от Европа и почти 39% кандидати от Азия. Причина за покачването в молбите за убежище, в сравнение с предходната година се дължи и на покачване броя на молби на лица от Африка – 20.5% за 2013г.

Млади имигранти

Хората с имигрантски произход в Германия, са значително по – млади от средностатистическия германски гражданин. Така през 2013г., почти 67% от хората с имигрантски произход са по – млади от 45 години. За сравнение по този критерий, 44 % е процентът на населението без имигрантски произход.

Българите в Германия

През 2013г. броят на българите емигрирали в Германия е 59 323. От тях 38 594 души напускат страната, което води до нетно вътрешната миграция на 20 729 човека.
Броят на емигрантите от страните със значително по – многобройно население се равнява на: Полша – 197 009 души, Румъния – 135 416 човека, Италия – 60 651 души. В сравнение с релацията брой на населението – емигрирали жители, България затвърждава позицията на лидер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *