Привличането и задържане на служители е все още е предизвикателство

Привличането и задържане на служители е все още е предизвикателствоСпоред „Global Workforce Study 2014“ и „Talent Management & Rewards Studie 2014“ на посредническата компания Towers Watson, привличането на служители и тяхното задържане все още представляват предизвикателство за много компании.
В потвърждение на тази теза е и получената статистика, а именно: 17% от служителите планират да напуснат настоящият си работодател в следващите 2 години. 23% от служителите пък не са категорични дали желаят да напуснат настоящата си работна позиция.

Напредък в привличането и задържане на служители

В тази връзка статистиката на „Global Workforce Studie 2014“ показва, че едва 32% от служителите са на мнение, че работодателят им е достатъчно компетентен, за да задържи талантливите си служители. Също така само 33% от служителите имат положително мнение, че работодателят е способен да привлече нови таланти.

От публикуваните резултати от изследването на „Talent Management & Rewards Studie 2014“ е очевидно, че 38% от компаниите са назначили повече персонал, отколкото преди две години. Въпреки това 38% от фирмите отбелязват нарастване на миграцията и за 80% компаниите е изключително трудно да привлекат служители, които да допринесат за успеха на организацията. 62% от компаниите изпитват трудности да привлекат служители с „висок потенциал“.

Погрешни впечатления за приоритетите на служителите

По време на проучването на Towers Watson се изследват основните приоритети на служителите при привличане, както и при задържане на работа. От там става ясно, че компаниите често тълкуват погрешно тези приоритети. За служителите от основна важност, за започване на работа, е сигурността на работното място, следвана от основната заплата на второ и предизвикателства в задълженията на трето място.

По отношение на задържането на служители, отново вижданията на двете страни не се припокриват. Като основни водещи мотиви тук се очертават основната заплата, както и възможността за кариерно развитие. Докато служителите поставят на трето място сигурността на работното място, то в класацията, направена от фирмите, тя заема седмо място.

Придаването на стойност като движещ фактор

Има няколко важни фактора, които влияят положително на ангажираността на служителите. Според „Global Workforce Studie 2014“ се открояват няколко изключително важни фактора:

  1. Комуникация, даваща възможност на служителите да разберат корпоративния бизнес, както и да им позволява да добавят стойност към компанията
  2. Ясни и разбираеми цел и стратегия
  3. Добър баланс между работа и личен живот
  4. Позитивен имидж на компанията
  5. Включване на служителите в процеса на вземане на решение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *