Нужда от дипломирани служители на немския трудов пазар 2015

Според проучване на Staufenbiel – Instituts се наблюдава оптимистичната тенденция за развитие на пазара на труда за абсолвенти. По – малко компании, в сравнение с предходните години, установяват покачващата се нужда от абсолвенти, но правят песимистични прогнози за повечето дисциплини.
Според проучването, най – търсени за 2015г. Ще бъдат икономистите. За близо 45 процента от обявените свободни работни позиции, половината от които са стажантски позиции, се търсят служители с икономическо образование. Прогнозата за следващите 5 години е търсенето на икономисти в компаниите да нарасне с около 3 процента.

Нуждата от инженери и компютърни специалисти се увеличава

В сравнение с предходните години, прогнозата за търсенето на инженери и компютърни специалисти са по – малко оптимистични, но все още положителни. Относно инженерите, 35% от работодателите (с 2 процента по-малко в сравнение с миналата година) очакват сериозно увеличаване на търсенето. Прогнозата е цифрата да се увеличи до 63% през следващите пет години, въпреки че това показва спад в сравнение с очакваното нарастване на търсенето за предходната година (68 %).

За завършващите образование в сферата на информационните технологии, прогнозните стойности остават непроменени, в сравнение с миналогодишните. 38% от компаниите очакват, че нуждата и търсенето на такъв тип кадри ще се повиши с 8%. Дори и за в бъдеще перспективите за работа остават положителни: 15% от компаниите виждат в ИТ индустрията значително покачване на нуждата от дипломирани специалисти в сферата – 51 процента.

Търсенето е предимно на стажанти

Почти половината от местата са предвидени за стажанти (44%). 6 процента от местата са за стажантски програми, а 18 процента – възможност за работа за млади професионалисти. В процентен дял, останалото търсене се разпределя по следния начин – висшисти (27%), административни служители (3%) и сътрудници (2%).
В сферата на информационните технологии, фокусът не е толкова силно поставен върху стажантските програми (35%). За това пък търсенето на млади специалисти се равнява на 31 процента. За вече дипломирани специалисти отново местата са (43%) и висшисти (29%). Все по-рядко започват да се обявяват стажантски позиции за програмисти (4%) и инженери (3%).

Най – търсени са специалистите с магистърска степен

Кандидатите, притежаващи Магистърска степен на образование са с предимство. Голяма част от компаниите споделят, че предпочитат служители с тази академична степен (76 %), пред притежаващите бакалавърска степен (60 %) и тези, с училищна диплома (55 %).

Дори и при инженери и програмисти може да бъде забелязана същата тенденция. 97 процента от компаниите в сферата на инженерната дейност, предпочитат да наемат служители с Магистърска степен и 92 процента в сферата на Информационните дейности. Интересен е фактът, че бакалавърската степен е предпочитана от компаниите за 47% от специалистите в информационните технологии и 36% за инженерните специалисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *